هیئت فرهنگی مذهبی رزمندگان جوان السلام، محبین الحسین (علیه السلام) سایت

۰

مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۵

مراسم هشتمین شب از شب‌های ماه محرم‌الحرام در تاریخ هجدهم مهر ۱۳۹۵ با سخنرانی حجت الاسلام صادقی و مداحی هادی طوسی ، سید جواد خاتمی و سجاد کرمانی در محل حسینیه غدیر باباعلی. فایل‌های...

۰

مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۵

مراسم هفتمین شب از شب‌های ماه محرم‌الحرام در تاریخ هفدهم مهر ۱۳۹۵ با سخنرانی حجت الاسلام صادقی و مداحی محمدرضا محمدی و سید جواد خاتمی در محل حسینیه غدیر باباعلی. فایل‌های مربوطه از طریق...

۰

مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۵

مراسم ششمین شب از شب‌های ماه محرم‌الحرام در تاریخ شانزدهم مهر ۱۳۹۵ با سخنرانی حجت الاسلام صادقی و مداحی محمدرضا محمدی و سید جواد خاتمی در محل حسینیه غدیر باباعلی. فایل‌های مربوطه از طریق...

۰

مراسم شب پنجم محرم ۱۳۹۵

مراسم پنجمین شب از شب‌های ماه محرم‌الحرام در تاریخ پانزدهم مهر ۱۳۹۵ با سخنرانی حجت الاسلام صادقی و مداحی هادی طوسی،محمدرضا محمدی و سید جواد خاتمی در محل حسینیه غدیر باباعلی. فایل‌های مربوطه از...